Trafik Projeleri Hazırlanması

Trafik projeleri hazırlanması konusu, trafik işaretleme firmalarının en önemli konularından biridir. Bu yüzden firmamız yatay ve düşey trafik işaretleme işlerinin her biri için, işverenin iş başlamadan evvel talep edeceği Trafik Projelerini kolaylıkla ve şartnamelere uygun olarak hazırlama imkan ve kabiliyetine sahiptir.


Yol çizgileri ve trafik levhaları gibi önemli işaretlerin bir bütün olarak trafik projelerinde anlaşılır ve doğru olarak autocad ortamında gösterilmesi gerekmektedir. Bu projelerdeki ayrıntılar Karayolları Trafik El Kitabı 1-2 yönetmeliğine göre uygun olmalı ve işverenin tüm taleplerine cevap verebilmelidir.


Otopark ve diğer trafik alanları için trafik projeleri hazırlanması da şirketimizin önemli faaliyet alanlarındandır. AVM otoparklarında yoğun günlerde oluşan trafik kaosunun en önemli sebeplerinden birisi yanlış hazırlanan trafik projeleridir. Trafik projeleri gelişi güzel ve sadece estetik bir düşünüş ile hazırlanmamalıdır. Trafik kuralları ve AVM otoparkının fonksiyonel yapısı unutulmamalıdır.Şirketimizin proje birimi AVM otoparklarının trafik planlarını projelendirme noktasında deneyimli ve iddialıdır. Yapmış olduğu bir çok prestijli proje bu iddasını doğrulamaktadır.


Trafik projeleri hazırlanması kapsamında bir diğer önemli uygulama ise “ Trafik Sirkülasyon Projesi “ dir. Trafik sirkülasyon projesi , belli bir süre için kısmen yada bütün olarak kapatılması gereken yol güzergahlarına alternatif yollar bularak bu çözümü ilgili idareye sunma işlemidir. Şirketimiz trafik sirkülasyon projelerini hazırlayabilmekte ve onaylanan projelerin sahadaki levha yada çizgi uygulamalarını yapabilmektedir.


Trafik sirkülasyon projeleri büyükşehirlerde şehir içinde devam eden karayolu , demiryolu , karayolu alt geçidi yada tünel işleri gibi şehir içi trafiğine negatif etkiler yaratan işlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu projeler sayesinde trafik düzenlenmekte ve yaşanacak hertürlü kaza en aza indirgenmektedir.


Trafik sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve sahada tatbik edilmesi işlerini şirketimiz fazlasıyla önemsemekte ve faaliyet alanları arasında tutmaktadır. Yapılan trafik projeleri hazırlanması işi, yapılacak projelerinizin nasıl olması gerektiğini görmenizi sağlamakta ve varsa isteklerinize göre şekillendirme yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Vermiş olduğumuz hizmet tamamı ile ulusal ve yerel yönetmeliklere uygundur. Uygun olmayan alanları firmamız sizlere iletmekte ve nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda sizinle tecrübelerini paylaşmaktadır.


PROJELERİMİZDEN FOTOĞRAFLAR

Trafik Projeleri Hazırlanması Trafik Projeleri Hazırlanması Trafik Projeleri Hazırlanması Trafik Projeleri Hazırlanması Trafik Projeleri Hazırlanması Trafik Projeleri Hazırlanması Trafik Projeleri Hazırlanması

REFERANSLARIMIZ